Executive search

Executive Search

Vor primære opgave er at kortlægge, identificere og motivere potentielle kandidater med de rigtige kompetencer til at bestride en specifik lederstilling.

I orienteringssporten er det en stor fordel at have et nøjagtigt og godt kort over terrænet. I Executive Search er vores kort en god stillings- og kandidatprofil. Udviklet i samarbejde med ordregiver danner dette grundlag for en målrettet og skarp søgning efter de bedste lederkandidater.

Executive Search er for os en kombination af forretningsforståelse, psykologi og kreativitet. Med adgang til et betydeligt netværk og ved et omhyggeligt og struktureret arbejde skal vi give dig som ordregiver en tryghed om, at vi optræder på en reel og professionel måde, og at vi behandler kandidater og informationer fortroligt.

I forbindelse med udvælgelse af ledere benytter man i vid udstrækning kompetencebaserede interviews – det gør vi også, men desuden kortlægger vi kandidaternes konkrete adfærd. Vi bruger faglige og veldokumenterede metoder, blandt andet jobsimulering, til at måle kandidatens lederkompetencer.

Kontakt os for en nærmere præsentation og gå ind på løste ordrer for at se nærmere på nogle af de opgaver, vi tidligere har løst.

Assessit er det selskab i Norden som gennomfører flest systematiske vurderinger af lederes kompetencer og egenskaber. Årligt vurderer vi ca. 300 ledere. Vi har god indsigt i ny forskning inden for de områder, som kendetegner de dygtigste ledere, og vi ved, hvordan vi skal afdække om lederkandidatene indeholder de kompetencer, vi er ude efter.

Vi benytter metoder og værktøjer, som er forankret i anerkendt international forskning og som har dokumenteret sin træfsikkerhed i vurderingen af kandidaters kompetencer og egenskaber. Dette indebærer en kombination af strukturerede kompetencebaserede interviews, personlighedstests, evnetests, caseopgaver og omfattende referenceinterviews. På denne måten sikrer vi det bedste beslutningsgrundlag for udvælgelsen, og lavest mulige risiko for fejlansættelser.

Det er vigtigt for os, at vores rekrutteringsprocesser er redelige og efterprøvbare. Det kræver dokumentation undervejs, åbenhed omkring metoder og værktøjer der benyttes, og at både interne og eksterne kandidater oplever processen som grundig, forudsigelig og retfærdig. Vi stiller høje krav til integritet, respekt og redelighed hos kandidatene, og vi har de samme strenge krav til os selv.