Hvordan sikrer du god ledelse i fremtiden?

Publiceret 09.08.18

Nutidens ledere står allerede over for store udfordringer og muligheder som følge af den teknologiske udvikling. Hvordan påvirker dette virksomhedernes evne til at sikre en god og effektiv ledelse også i fremtiden? Meget handler om lederegenskaber, som ikke er synlige i CV’erne, siger Tove Gartland fra Assessit.

Digitaliseringen bidrager til store samfundsmæssige forandringer, og ingen branche eller sektor er uberørt. Derfor stilles der til stadighed nye krav og forventninger til morgendagens ledere.

– Først og fremmest må vi erkende de enorme forandringer, vi står midt i. Den teknologiske revolution vil påvirke vores samfund i mindst lige så høj grad som den industrielle revolution i 1800-tallet, og jeg oplever, at ikke alle har taget dette til sig, siger Tove Gartland. Hun er partner i Assessit og leder for executive search og lederudvælgelse.

– Det ser ud til, at nogen stadig tror, at digitalisering bare handler om online-butikker og mobile løsninger, men ændringerne er langt mere omsiggribende, siger hun. Gartland opfordrer ledere til aktivt at bidrage til at øge forståelsen af, hvordan de nye teknologiske muligheder, såsom robotteknologi, kunstig intelligens og big data-løsninger – eksempelvis Watson – vil påvirke os.

–  Ledere bør sætte sig ind i, hvilke fantastiske handlingsrum der nu åbner sig. Som samfund har vi en unik mulighed for at løse store udfordringer inden for medicin, klima og fødevareproduktion. Pludselig kan vi få greb om disse med en kapacitet og intelligens, der rækker ud over den menneskelige hjerne, siger hun.

At glæde sig over forandring

Gartland mener, at ledere skal tale lige så meget om mulighederne som om udfordringerne og bidrage til at skabe begejstring omkring ny teknologi. Det handler ikke længere blot om forandringsvilje, men om forandringsglæde.

– Skal du være i stand til at levere som leder, bør du øve dig i at se på forandring med glæde. Det strider lidt imod, hvordan vi mennesker er skruet sammen, men vil du lykkes, bør du give dig selv et skub på dette område, anbefaler hun.

Dette gælder også strukturelle forandringer i organisationen.

– Hvis din virksomhed skifter retning hen imod løsere strukturer og større fleksibilitet, kan du ikke længere støtte din autoritet på titel og hierarki. Du er nødt til at arbejde aktivt for at få dine medarbejdere med dig, inspirere og være en rollemodel, forklarer hun.

Assessit er et af Skandinavias ledende miljøer inden for executive search, organisasjons- og lederutvelgelse og headhunting. Vi er i Danmark specialiseret inden for IT og teknokologi! Vil du vide mere om hvordan vi kan bistå dig, og hjælpe dig med at finde de bedste kandidater til din virksomhed? Ta kontakt.

Ikke synligt i CV’et

Der er flere greb, en virksomhed kan tage i brug, for at identificere de ledere, som er bedst egnede til at manøvrere igennem det nye, digitale landskab.

Mange arbejdsgivere lægger for meget vægt på kandidatens tidligere resultater, og hvem de har arbejdet for før, mener Gartland. Problemet med dette er en underliggende antagelse om, at fortiden kan give svaret på, hvordan kandidaten vil præstere i fremtiden. Der er ingen garanti for, at en leder, der tidligere har leveret godt, vil fungere lige så godt under nye betingelser. Derfor er det mere nyttigt at identificere kandidatens personlige egenskaber.

– Ledere, der vil bidrage til innovation og udvikling, scorer som regel højt på egenskaber som åbenhed, nysgerrighed og lyst til at udforske, fortæller Gartland. De tør skubbe til grænserne.

– Mange snakker om, at det er vigtigt at turde tage chancer. Men det er ikke altid så enkelt. Tager man chancer, vil man undertiden fejle, hvilket måske resulterer i negative medieopslag, kritik og faldende aktiekurs. Det kræver mod at satse på ledere, der tidligere har taget fejl, mener Gartland.

– Fremtidens ledere skal have modet til at bevæge sig ind i ukendt farvand, siger hun.

Hvis du ikke er særlig nysgerrig af natur, kan du øve dig. Sæt dig ind i, hvad der sker, gå til seminarer, deltag i webinarer, læs, download apps, og test dem, kom ud af din teknologiske komfortzone.

– Vi ser heldigvis også en større villighed til at trække yngre mennesker ind i lederteamene. Selv om mange ledere i en moden alder er nysgerrige og virkelig tager de nye teknologiske muligheder til sig, kommer vi ikke uden om, at yngre mennesker i højere grad er vokset op i en digitaliseret verden.

Vov at mærke modstanden

Åbenhed handler også om de menneskelige aspekter, og en god leder skal turde omgive sig med medarbejdere, der ser på verden ud fra andre perspektiver.

– Som leder skal du turde have lidt modstand omkring dig og mærke, at det er helt ok at stå midt i det. Den dag, hvor alle stemmerne internt i organisationen bliver for ens, så er der grund til bekymring, siger Gartland.

Rådet er også til dem, som skal rekruttere ledere.

– Der bør blinke en rød advarselslampe, hvis du sidder og rekrutterer nogen, som ligner dig selv meget. Det er sandsynligvis det mest komfortable, men det er ikke særlig smart, siger hun.

Gartland anbefaler at mærke efter, om dette er en person, som kan udfordre og skabe lidt diskussion. Mange forhindrer desværre gode kandidater i at komme videre i processen ved at skyde skylden på dårlig kemi.

– Dårlig kemi giver dårlig mavefornemmelse, og det stopper ofte kandidater, som virksomheden faktisk har brug for. Som Silvija Seres sagde på Assessit Lederkonference ved kåringen af Årets Unge Ledere 2016: “Vi har behov for en lidt frækkere ledelse”. Det tror jeg, ​​hun har helt ret i, siger Gartland.

Kommunikation og læring

Som et resultat af de hurtige og komplekse samfundsændringer kan kløften mellem dem, der formår at hænge på, og dem, der ikke gør, blive stadig større. Derfor er gode kommunikationsevner meget vigtige.

– Som leder skal du hjælpe andre med at forstå, hvorfor ændringer finder sted, og formå at forenkle det, som er vanskeligt. Det, vi ikke forstår, oplever vi ofte som truende. En god leder skal være i stand til at skabe tryghed inden for det ukendte, opfordrer Gartland.

I fremtiden vil vi have et endnu større behov for livslang læring og kompetenceudvikling. Medarbejdere, der er vant til at lære nye ting, er bedre i stand til at trives med forandringer og nye opgaver. Dette kommer imidlertid ikke af sig selv.

– Livslang læring handler om at skabe grundlaget for, at medarbejderne kan udfolde sig og prøve sig selv af i forhold til nye udfordringer. Der skal afsættes tid og ressourcer til læring både i og uden for virksomhederne. Og det kan måske være nødvendigt at nytænke, hvordan dette kan organiseres og betales for. Jeg tror, at myndighederne også er nødt til at ændre opfattelse. I dag anses vi som “færdiguddannede”, når vi forlader gymnasier, universiteter og andre undervisningsinstitutioner – i fremtiden bør uddannelse måske i højere grad være en tidskonto, som vi kan trække på hele livet, siger Gartland.

Hvordan finder du de rette

For virksomheder, som skal identificere og udvikle morgendagens ledere, gælder det derfor om at identificere egenskaber, der ikke let kan læses ud af et CV.

– For os i Assessit er det vigtigt at finde frem til kandidater med specifikke personlighedstræk ud over deres rent faglige kvalifikationer. Vi bruger gode, gennemprøvede værktøjer og tester kandidaterne i virkelige situationer, der er relevante for den aktuelle stilling. Hvordan kan vi sikre, at de er gode til det, vi synes, er vigtigt, afslutter Gartland.

 

Stikord til gode forandringsledere:

  • åbenhed, nysgerrighed, en trang til at udforske
  • er robuste, tør prøve at fejle
  • tåler modstand og uoverensstemmelser
  • har gode kommunikationsevner
  • motiverer og inspirerer andre

 

Klik her for at læse mere om hvordan Assessit kan hjælpe dig med at identificere de bedste kandidater til din virksomhed!