Om os

Assessit

Assessit er en ledende nordisk rekrutteringsvirksomhed i Skandinavien.  I Danmark er vi specialiseret i:

Headhunting og karrierer inden for it- forretning og teknologi

Vi matcher de bedste hoveder inden for It, digitalisering og webudvikling med meningsfyldte stillinger i de dygtigste it-virksomheder.

Vision

Vores vision er ”at udfordre og udvikle morgendagens ledere og medarbejdere”

Vores tilgang er baseret på, at gode ledere og medarbejdere skaber bedre resultater. Vores ambition er derfor at vores services indenfor udvikling og –udvælgelse altid skal give målbare resultater for vores kunder og skabe karrieremæssig værdi for medarbejderne

Værdier og etik

Kvalitet, nytænkning og engagement er vigtige grundsten for vores vision i . De skal kendetegne såvel kunders som kandidaters møde med Assessit.

Når man arbejder med udvælgelse og udvikling af mennesker er det vigtigt at stille strenge krav til de metoder og fremgangsmåder vi benytter. Det er vigtigt at være klar over , at de enbefalinger og indstillinger vi giver, kan forandre menneskers fremtid. Derfor stiller vi i Assessit strenge krav til os selv, til de metoder vi anvender og til vores kunder.

Det betyder at du som kunde kan forvente at vores medarbejdere er faglig opdaterede og at vi anvender veldokumenterede metoder og fremgangsmåder. Vi behandler vores kunder og kandidater med respekt og holder det vi lover. Du kan tillige forvente:

Fortrolighed: Informationer om kunders forretningsstrategi, organisation og andre forhold som vi får kendskab til behandles fortroligt. Kandidater som er i proces skal føle sig trygge ved, at vi behandler deres kandidatur og informationer (testresultater, CV, referencer mv.) på en fortrolig og hensigtsmæssig måde. Vi kontakter kun referencer efter aftale.

Åbenhed og ærlighed: Vi lægger vægt på at opretholde en åben og tillidsfuld kommunikation, såvel med kunder som med kandidater. En succesfuld proces kræver at både kundens beslutningstagere, kandidater og Assessit får adgang til alt relevant information. Dersom en opgave viser sig mere kompleks og svær at løse inden for den estimerede tidsplan, er vi åbne og ærlige om det og vil informere de involverede så hurtigt som muligt.

Loyalitet:
 Vores loyalitet gælder såvel kunder som involverede kandidater. Med dette menes at vi til enhver tid søger at finde overensstemmelse mellem virksomhedens krav og behov og kandidaternes kompetence, motivation og forventninger. Dette sker for at sikre det bedst mulige resultat og skabe basis for en vellykket ansættelse.


Love og regler:
 Assessit vil til enhver tid forholde sig til de love og regler som gælder for – og berører vores virksomhed.