Simulering

Simulering

Assessit har en struktureret og systematisk metode til at evaluere ledere og medarbejdere! Holdning, adfærd og evner er væsentlige parametre at kortlægge i udvælgelse og udvikling – vi gør det ved hjælp af simuleringer!

Når du er i kontakt med Assessit som ordregiver eller kandidat, vil du opleve, at vi har fokus på forretningsforståelse, psykologisk fagforståelse for vurdering af mennesker.

I udvælgelse og rerkuttering benyttes i stor grad kompetencebaserede interviews – det gør vi også. Nogle kortlægger desuden også kandidaternes konkrete adfærd – det gør vi også  med fokuserer på specifikke kompetencer. Her lægger vi vægt på at måle kandidatens kompetencer. Alle vurderes op imod en rolleprofil, udarbejdet i tæt dialog med ordregiver. For at give hiring manager hos vores ordregiver det optimale indblik i kandidaterne, beder vi dem ofte deltage i rollespil og simuleringer. Det giver en optimal samlet vurdering af kandidaternes egnethed og sandsynlighed for succes.

I vores lederudviklingsprogrammer gør vi det samme, men her udfordrer vi og træner i situationer, som du som leder er i eller kan komme i i løbet af en lederkarriere – alt med det mål, at du skal blive bedre og mere tryg i din lederrolle.

Hensigten er at styrke vurderingen af kandidatens faktiske lederadfærd, og ikke mindst at fastslå, om der er overensstemmelse mellem kandidatens beskrivelse af egen adfærd og det vi observerer i øvelserne.

Vi har gennemført mere end 1000 simuleringer – vi kan det og vi udvikler os hele tiden!

Det giver dig som ordregiver en merværdi i din vurdering i udvælgelsesprocessen, når du skal udvikle dine medarbejdere.

Hvordan vi rent praktisk gennemfører dette?
Kontakt os – vi vil hellere end gerne hjælpe dig til at finde, udfordre og udvikle dine nuværende og morgendagens ledere og medarbejdere!

Sektorer