Simulering

Simulering

En strukturert og systematisk metode til at evaluere individer! Holdning og adfærd er væsentlige parametre at kortlægge i udvælgelse og udvikling – vi gør det ved hjælp af simuleringer!

Når du er i kontakt med Assessit som ordregiver eller kandidat vil du opleve, at vi har fokus på forretningsforståelse, psykologisk fagforståelse for vurdering af mennesker og ikke mindst – vi skal gøre jer engagerede!

I lederudvælgelse benyttes i stor grad kompetencebaserede interviews – det gør vi også, men desuden kortlægger vi kandidaternes konkrete adfærd, og vi fokuserer på specifikke lederkompetencer. Her lægger vi vægt på at måle kandidatens lederkompetencer. Alle vurderes op imod en stillingsbeskrivelse, udarbejdet i tæt dialog med ordregiver, og kandidatene rangeres.

I lederudvikling gør vi det samme, men her udfordrer vi og træner i situationer, som du som leder er i eller kan komme i i løbet af en lederkarriere – alt med det mål, at du skal blive bedre og mere tryg i din lederrolle.

Årets Unge Ledere udfordrer vi igennem jobspecifikke simuleringer, hvor de vurderes op imod dokumenterede lederkompetencer. Dette systematiseres med andre måleparametre, rangeres – og de konkurrerer!

Hensigten er at styrke vurderingen af kandidatens faktiske lederadfærd, og ikke mindst at fastslå, om der er overensstemmelse mellem kandidatens beskrivelse af egen adfærd og det vi observerer i øvelserne, enten i udvælgelse, udvikling eller om du deltager i konkurrencen Årets unge leder.

Vi har gennemført mere end 1000 simuleringer – vi kan det og vi udvikler os hele tiden!

Det giver dig som ordregiver en merværdi i din vurdering i udvælgelsesprocessen, når du skal udvikle dine medarbejdere, og ikke mindst når du skal konkurrere om pladsen på toppen af Årets unge leder.

Hvordan vi rent praktisk gennemfører dette?
Kontakt os – vi vil hellere end gerne hjælpe dig til at finde, udfordre og udvikle dine nuværende og morgendagens ledere!