Leder- og organisationsudvikling

Leder- og organisationsudvikling

Assessit tilfører merværdi, der giver målbare resultater. Dette gør vi ved at udvikle ledere og organisationer, i prosesser der understøtter strategier og værdier, og som bidrager til effektiv målopnåelse.

Vi er allerbedst, når vi er en strategisk samarbejdspartner. Med det mener vi, at vi tilfører mest værdi, når vi sammen med kunden tænker på helheden og det langsigtede mål og skræddersyr processer og programmer, som bliver integreret i virksomhedens daglige liv. Ved et sådant partnerskab får vi optimeret effekten af vor kompetence og vi kan tilføre en merværdi, som er relevant og målrettet.

Hvad er effektiv ledelse i dag?
Assessit har som udgangspunkt, at gode ledere leverer gode resultater. Ledelse handler om at skabe resultater gennem andre, i tråd med virksomhedens overordnede mål, strategi og værdier. I takt med udviklingen i arbejdslivet har også opfattelsen af effektiv ledelse udviklet sig. I vidensamfundet er kampen om de bedste hoveder hård, og det er en kritisk udfordring for enhver organisation at udvikle og fastholde medarbejderne. Vidensarbejdere i dag har en anden forventning til jobbet og lederen end tidligere. De fleste organisationer ønsker i dag selvstændige, engagerede og dedikerede medarbejdere. Dette lægger også stilen for hvad effektiv ledelse er, noget som i dag i stor grad relateres til det vi kender som transformationsledelse og relationsorientering.

Nyere ledelsesforskning, også omfattende oversigtsanalyser, viser en stærk sammenhæng mellem relationsorientering og ledereffektivitet. Lederens evne til at behandle medarbejderne som individer, udvikle relationen til hver enkelt medarbejder og derigennem positivt påvirke den enkelte, vil i stor grad influere på lederens resultatopnåelse. Dette betyder ikke, at mål- og resultatorientering ikke længere er vigtigt. Det betyder kun, at en ægte interesse for medarbejderne og et stærkt fokus på at støtte, udfordre og udvikle disse, er endnu vigtigere.

Skal lederne skabe resultater gennem andre, må de positivt påvirke egne medarbejdere. Lederne skal udstikke retninger og tilrettelægge, inspirere og udfordre, korrigere og støtte og få medarbejderne til at se ud over egne interesser til det bedste for teamet og organisationen. Denne påvirkning sker gennem adfærd – hvad lederne siger og gør.

Skal en leder udvikle sit lederskab, skal en leder derfor også udvikle sin lederadfærd. Udvikling af lederadfærd indebærer nødvendigvis en ændring i lederadfærd, og Assessits lederudvikling har derfor altid et mål om at skabe en positiv ændring i ledernes adfærd – hvad de siger og gør.