Specialist search

Specialist search

Vi varetager rekruttering og search efter de bedste hoveder
–  med det formål at give merværdi for vores samarbejdspartnere

Siden etableringen af Assessit i 2002 har vi løst rekrutteringsopgaver for mange kunder fra forskellige brancher. En væsentlig del af vores opgaver løses ved målrettet søgning i markedet, men hyppigt ofte også gennem systematisk håndtering af vores netværk af dygtige ledere og/eller specialister. Vi har som regel god tilgang til  aktuelle kandidater inden for de specifikke fagområder, vi har fokus på.

Search- og ansættelsesprocessen
For Assessit er en solid og gennemarbejdet rollebeskrivelse og forståelse for virksomheden de vigtigste grundlag til at sikre en vellykket rekrutteringsproces. I opstartsfasen sætter vi os derfor godt ind i virksomhedens kultur og udfordringer. For at rekruttere til en aktuelle rolle er det vigtig for os at forstå de arbejdsopgaver, som skal løses, de mål, der skal nås og den kontekst, det skal foregå i.

For hver enkelt rolle definerer vi en strategi, hvor vi afdækker de miljøer og personer, der skal kontaktes. Ordregiver holdes opdateret igennem hele processen og vil blive forelagt en oversigt med kvalificerede kandidater med vores anbefalinger – og tillige vores observationspunkter.

Med udgangspunkt i stillingsbeskrivelsen vil aktuelle kandidater gennemgå strukturerede, kompetencebaserede interviews, med fokus på både faglig kompetence og personlighed, samt relevante test og eventuelt simuleringsøvelser. Konsulenterne i Assessit er certificeret på testværktøjer.

Solide test, eventuelt kombineret med praktiske jobsimuleringsøvelser, vil belyse hvordan kandidaterne tackler specielt udfordrende og relevante arbejdssituationer i praksis. Sammen med en efterfølgende samtale vil dette styrke vurderingen af kandidaternes faktiske adfærd, samt give kandidaten indsigt i egne styrker og udfordringer. Alle kandidater, der gennemfører test/simuleringer, får altid både mundtlig og skriftlig tilbagemelding.

Assessit gennemfører en 360 graders referencekontrol, hvor vi er i kontakt med et udvalg af kandidatens tidligere ledere, kandidatens kolleger (sideordnede og underordnede) og eventuelt kunder.

Hvis det ønskes, bistår Assessit gerne ordregiver og aktuel kandidat i forhandlingerne omkring ansættelse.

Efter opstart vil Assessit følge op på både kandidaten og ordregiveren for at kvalitetssikre opstartsfasen for at sikre, at alle parter bliver tilfreds.

Det vil aldrig være aktuelt for Assessit at søge efter kandidater hos virksomheder, som vi rekrutterer for, eller har rekrutteret for det seneste år. For at undgå at havne i en loyalitetskonflikter med vores kunder er det derfor vigtigt for os kun at arbejde med et begrænset antal ordregivere inden for vores segmenter.