Specialist search

Specialist search

Vi varetager rekruttering og search efter nøglekompetencer
– alt med det formål at udgøre en merværdi i rekrutteringsarbejdet!

Siden etableringen af Assessit i 2002 har vi løst rekrutteringsopgaver for mange kunder fra forskellige brancher. En væsentlig del af vore opgaver løses ved målrettet søgning på markedet, og ved systematisk håndtering af vort netværk har vi god tilgang til information om aktuelle kandidater inden for forskellige brancher og fagområder.

Search- og ansættelsesprocessen
For Assessit er en solid og gennemarbejdet stillingsbeskrivelse et af de vigtigste arbejdsdokumenter til at sikre en vellykket rekrutteringsproces. I opstartsfasen sætter vi os derfor godt ind i virksomhedens kultur og udfordringer. For at rekruttere til den aktuelle stilling er det vigtig for os at forstå de arbejdsopgaver, som skal løses og de mål, der skal nås.

For hver enkelt opgave defineres der en strategi, hvor man afdækker de miljøer og personer, der skal kontaktes. Ordregiver holdes opdateret igennem hele processen og vil blive forelagt en oversigt med kvalificerede kandidater med vore anbefalinger.

Med udgangspunkt i stillingsbeskrivelsen vil aktuelle kandidater gennemgå strukturerede, kompetencebaserede interviews, med fokus på både faglig kompetence og personlighed, samt relevante test og eventuelt simuleringsøvelser. Alle konsulenter i Assessit er certificeret på testværktøjer og de fleste er DNV certificerede rekruttereringsmedarbejdere.

Solide test, eventuelt kombineret med praktiske jobsimuleringsøvelser, vil belyse hvordan kandidaterne tackler specielt udfordrende og relevante ledersituationer i praksis. Sammen med en efterfølgende samtale vil dette styrke vurderingen af kandidaternes faktiske adfærd, samt give kandidaten indsigt i egne styrker og udfordringer. Alle kandidater, som gennemfører test/simuleringer, får altid både mundtlig og skriftlig tilbagemelding.
Assessit gennemfører en 360 graders referencekontrol, hvor vi er i kontakt med kandidatens overordnede (nuværende eller tidligere), samt kandidatens kolleger (sideordnede og underordnede). Hvis det ønskes, bistår Assessit gerne ordregiver og aktuel kandidat i forhandlingerne omkring ansættelse. Efter opstart vil Assessit følge op på både kandidaten og ordregiveren for at kvalitetssikre opstartsfasen for at sikre, at alle parter bliver tilfreds.
Det vil aldrig være aktuelt for Assessit at søge efter kandidater hos virksomheder, som vi rekrutterer for, eller har rekrutteret for de sidste to år. For at undgå at havne i en loyalitetskonflikter med vore kunder er det derfor vigtig for os kun at arbejde med et begrænset antal ordregivere inden for samme branche.