Vil du videre med karrieren som leder, udvikler, konsulent eller arkitekt?

Er du til IT og drømmer om enten et karriereskift  eller et step op ad karrierestien? 
Assessit vil gerne hjælpe dig med at få en bedre eller anden retning på din karriere som leder, udvikler, konsulent eller arkitekt. Vi har til tider hos flere af vores kunder hos både slutbrugere og i konsulentvirksomheder mulighed for at finde et nyt job til dig, som kunne passe til det, du drømmer om. Vi hjælper dig gerne med rådgivning og retning, så dit næste job kommer til at give mening – og ikke bare bliver ”just another job”.

NB! Hvis du ikke er til digital eller IT, kan vi sandsynligvis ikke hjælpe dig.

What’s in it for you?
Kan du se dig selv i et karriereskift, hvor du

  • booster din egen udvikling, bliver udfordret og får mere indflydelse på dine opgaver, virksomheden og din egen karriere?
  • får nye roller og opgaver i et samarbejder på tværs med andre udadvendte, sociale og passionerede kolleger
  • får frihed til at passe og udvikle dit arbejde i typer af virksomheder, hvor der enten ikke er langt fra idé til handling eller til en systematisk videreudvikling af idéer og krav (SAFE)
  • Eller bare komme til en virksomhed med en bedre ledelse og inddragende kultur

Du kan …..

  • Være med til at bygge en forretning op med større og mere komplekse opgaver, der kan udvikle dig
  • Prøve kræfter med en rolle, hvor du kan bygge videre på den ballast, du har med dig.
  • Lære nye processer – eller være med til at lære andre, det du kan
  • Komme i gang med nye spændende teknologier, moduler – eller bare få lov at fordybe og specialisere dig yderligere på dem, du kender i forvejen

Hvad f….. er meningen – for dig?
Vi har ofte ledige stillinger i forskellige segmenter, teknologiplatforme, forretningsmæssige udfordringer,  og vil gerne hjælpe dig med at finde den retning, der passer bedste til dig. Og har vi ikke noget lige nu, kan vi hjælpe dig med råd om, hvor og hvordan du kommer du i mål.

Få tryg rådgivning gennem Assessit

Hvis du er interesseret, kan du oprette en profil i vores database. Giv os lidt nøgleinformation om dig selv og dine ønsker – i stedet for at skrive lange ansøgninger. Det er hurtigere for dig – og mere præcist for os at forstå din verden.

Vi vil derefter hurtigst muligt kontakte dig for en snak og bringe dig i spil, hvis og hvor det giver mening for dig. Vær tryg i, at dine data hos Assessit alene bliver brugt til det, vi er enige med dig om – og intet andet!

Du er også velkommen til bare at ringe til os for at høre nærmere.

På genhør
Assessit Danmark
info@assessit.dk
4057 0220 eller 2254 1974

Kontaktinfo overskrift

Assessit Danmark
Marselis Tværvej 4
8000 Aarhus
Danmark Midtjylland

Om Assessit

Identifying Superior Performers

Vores ambition er, at vores samarbejde i transformationen bidrager til, at digitale virksomheder også i fremtiden har en konkurrence- og bæredygtig forretning.

Vores tilgang til virksomheder er baseret på, at gode ledere og medarbejdere sammen skaber bedre resultater. Vi hjælper med inspiration, læring, proces, coaching og assistance, så det skaber strategisk eksekvering.

Vi hjælper ledere og eksperter med at skabe gode og meningsfyldte karrierer og at gøre sig attraktive i jobmarkedet.

Vi udvikler kompetencer hos ledere og eksperter. Og vi sørger for, at de bedste hoveder matches med værdiskabende roller i virksomheden.